O nás

Firma Zberateľ vznikla v roku 1997 rozpadom firmy Album na tri samostatné subjekty. Zakladajúci členovia Antonín Kulhánek st. spolu so synom Antonom prevzali tretinu firmy Album na pôvodnej adrese Račianska 17 aj so záväzkami okolo vydávania časopisu Zberateľ (vydávaný od r. 1995). Názov firmy je teda odvodený z názvu časopisu. 

 nová predajňa 2   BZD 2008

Na Račianskej 17, v technických priestoroch obytného domu sme začali s vydávaním albumových listov Slovensko a Československo. O časopis sa staral šéfredaktor pán Viliam Kučera, ktorý svojimi nápadmi a inováciami vytiahol časopis do spoločnosti najkvalitnejších odborných mesačníkov na Slovensku. Redaktorskej práci sa venoval až do roku 2004.

stará predajňa 3V roku 2005 sme sa presťahovali do nových obchodných priestorov na Račianske Mýto 1/D, kde nás nájdete do dnes. V tom istom roku sa ujal časopisu pán Peter Malík ako nový šéfredaktor s ktorým mu technicky pomáhala pani Martina Ďurkačová. V tejto zostave sa nám darilo držať nastavenú laťku až do roku 2009 kedy sme museli vydávanie časopisu z organizačných dôvodov ukončiť.

Od roku 2010 vydávame informačný a ponukový buletin s názvom Ponukové listy Zberateľ. Zoznam albumových listov vzrástol na 23 titulov. Podarilo sa nám rozbehnúť výrobu krúžkových zakladačov, ktoré v súčasnosti ponúkame v siedmich farbách.

V roku 2010 dostal náš špecializovaný katalóg Slovensko 1993-2008 ocenenie na výstave známok v Belgicku ANTVERPIA 2010 a striebornú medailu v Portugalsku na svetovej výstave známok PORTUGAL 2010. Odvtedy sme už vydali vylepšený a rozšírený katalóg Slovensko 1993-2012 a v súčasnosti pripravujeme už tretie vydanie

Od roku 2004 sa každoročne zúčastňujeme na najväčšom slovenskom zberateľskom veľtrhu BZD (Bratislavské zberateľské dni) v bratislavskej Inchebe, ktorý sa koná tradične začiatkom júna.

Antverpia 2010