Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok k prezentovaným výrobkom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na nižšie uvedených telefónnych číslach. 


 

 Telefónne číslo:  E-mail:  Číslo účtu:    
 +421 2 44 250 149   zberatel@zberatel.eu
IBAN. SK65 1100 0000 0026 2003 0832
 +421 911 250 149    akfila@akfila.sk   TATRSKBX
     
Adresa predajne:
Fakturačná adresa:
 IČO:
 Račianske Mýto 1/D  Banšelova 34  17 518 610
 831 02 Bratislava 3  821 04 Bratislava